ฟังก์ชั่น News

ฟังก์ชั่น News สามารถบันทึกข้อความที่จะบรอดแคสท์เป็นข้อความร่างได้ เพื่อเตรียมเนื้อหาและกดส่งเมื่อต้องการ

  • Start Date Saturday, 23 July 2016

  • Years Old 2-5

  • Class size 26

  • Class Duration 8:00 - 11:00 AM

  • Transportation Available

  • Class Staff 3 Teachers, 2 caretakers

  • Course Cost $49.86 / Per day

About Us

Latest Courses

Instagram

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…